GDPR -privacybeleid

Definities

 • Ticket to the Moon Trademark

Pt. Ayunan Bulan International
Jalan Batu Sangian VI nr. 10, 80361 Bali, Indonesië

 • GDPR

Algemene wet op de verordening gegevensbescherming.

 • Gegevensbeheerder

Gegevensbeheerder betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of gezamenlijk of gemeen met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor en de manier waarop persoonlijke informatie moet worden verwerkt of moet worden verwerkt.

 • Data Processor

Gegevensprocessor betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de gegevensbeheerder verwerkt.

 • Gegevensonderwerp

Data Onderworpen is elke levende persoon die onze service gebruikt en het onderwerp is van persoonlijke gegevens.

1. Principes voor het verwerken van persoonlijke gegevens

 Onze principes voor het verwerken van persoonlijke gegevens zijn:

 • Eerlijkheid en wettigheid.

Wanneer we persoonlijke gegevens verwerken, moeten de individuele rechten van de betrokkenen worden beschermd. Alle persoonlijke gegevens moeten op een wettelijke en eerlijke manier worden verzameld en verwerkt.

 • Beperkt tot een specifiek doel.

De persoonsgegevens van gegevensonderworpen moeten alleen voor specifieke doeleinden worden verwerkt.

 • Transparantie.

De betrokkene moet worden geïnformeerd over hoe zijn/haar gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt.

2. Welke persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken

Ticket to the Moon verzamelt verschillende soorten persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden. Persoonlijke gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, staat, provincie, code voor zip/post, stad

3. Hoe we de persoonlijke gegevens gebruiken

Ticket to the Moon gebruikt de verzamelde persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om u services te bieden
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten en/of producten
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Om analyse of waardevolle informatie te verzamelen, zodat we onze diensten kunnen verbeteren
 • Om technische problemen te detecteren, voorkomen en aanpakken

4. Juridische basis voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

Ticket naar de wettelijke basis van de maan voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens die in dit beleid voor gegevensbescherming worden beschreven, zijn afhankelijk van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we de informatie verzamelen:

 • Ticket naar de maan moet een contract met u uitvoeren
 • Je hebt een ticket gegeven aan de maan toestemming om dit te doen
 • Het verwerken van uw persoonlijke gegevens is in ticket naar de legitieme belangen van de maan
 • Ticket to the Moon moet aan de wet voldoen

5. Retentie van persoonlijke gegevens

Ticket to the Moon behoudt uw persoonlijke informatie alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die zijn uiteengezet in dit beleid voor gegevensbescherming.

Ticket to the Moon zal uw informatie behouden en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en ons beleid af te dwingen.

6. Gegevensbeschermingsrechten

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde rechtenbeschermingsrechten. Als u wilt worden geïnformeerd welke persoonlijke gegevens we over u hebben en als u wilt dat deze uit onze systemen wordt verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende rechten voor gegevensbescherming:

 • Het recht om toegang te krijgen tot, bij te werken of om de informatie die we over u hebben te verwijderen
 • Het recht van rectificatie
 • Het recht om bezwaar te maken
 • Het recht van beperking
 • Het recht op gegevensportabiliteit
 • Het recht om toestemming in te trekken